BejelentésKRISTIANSTADI MAGYAR EGYESÜLET
Dél-Svédország

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

ELŐLJÁRÓBAN

 

Ünneplő Honfitársaim! Kedves Barátaim!

Biztos vagyok abban, hogy egy bizonyos cél érdekében jöttek össze azok a lelkes és önbizalommal teli magyarok, akik 35 évvel ezelőtt megalakították egyesületünket: Szabadon élni, távol az óhazától – melyben akkor elvesztették bizalmukat – de mégis együtt és magyarként! Megpróbálni megmenteni valamit anyanyelvünkből, kultúránkból és mindabból, amivel otthon felruháztak!

Ebben a harmincöt évben ezt tettük mi, mindazok akik a Kristianstadi Ma-gyar Egyesület köré sereglettünk és kéz a kézben próbáltuni megmarani annak aminek születtünk: MAGYARNAK! Volt akinek sikerült, és volt – mondjuk ki őszintén – akinek nem. Akár az egyéni életünkben, úgy az Egyesület életében is voltak jobb vagy gyengébb időszakok. Sőt, – elmonhatjuk azt is – hogy voltak kimondottan nagyszerű évek is. Először egy tapogatódzó, kis létszámmal rendelkező egyesület indult, de néhány év elteltével olajozottan működő, virágkorát élő szerveződéssé nőtte ki magát, olyanná amelynek – általános elismerés szerint is – rendezvényei uralták a svédországi magyarság kulturális életét. Itt most fölöslegesnek tartom ezek felsorolását, annál is inkább, mivel ezeknek mindannyian részesei voltatok-voltunk és jelen kiadványunk dióhéjban megemlékezik ezekről.

Az Egyesület életében a Kristianstadi Magyar Ház egy meghatározó „eszköz” volt. Igen, csak egy eszköz volt, amelynek elvesztése nem szabad befolyásolja és kérdőre vonja további magyar létünket! Őszinte leszek: fáj, és még fájni fog az a tett, amelyet egyesületünk ellen elkövettek, de különösen az sajog, ahogy azt elkövették... Ez az egyesület több évtizedes tevékenysége alatt soha nem tört meg, soha nem került padlóra, mert mindig gondos kezekben volt a sorsa!

Ezúttal is szeretném megköszönni a Kristianstadi Önkormányzatnak azt az önzetlen segítségét, mellyel mindig mellettünk állt és támogatott! Ugyancsak köszönetet mondok – nevek felsorolása nélkül – mindazoknak, akik a munkánkban támogattak, segítettek!

A jövő a tagság kezében van. Ha kéz a kézben – nem egymás ellen –, hanem egymást támogatva továbbra is a magyar utat választjuk, akkor – ha távol az óhazától is – de megmaradhatunk annak, aminek születtünk: MAGYARNAK!

A továbbiakban is legyenek találkozásaink az öröm forrásai, összejöveteleink méltóságteljes ünnepek, utunkon vezéreljen bennünket az önzetlen sze-retet! Adja Isten, hogy így legyen!

Barátsággal Molnár Gergely,

a Kristianstadi Magyar Egyesület elnöke

Sölvesborg, 2016. november 17.

 

 

35 ÉV RÖVID KRÓNIKÁJA

 

1981

1981. október 24-én, vasárnap, 14.30-tól, Kristianstadban, a Skolkontor - helyiségében tizennyolc magyar ember gyűlt össze, hogy megalapítsák a Magyar Egyesületet. Íme, a névsor: Åkerman Márta, Bagoly Terézia, Burján Bertalan, Gyulavári László, Gyulavári Mária, Iván László, Iván Lisbeth, Kövesdi Ilona, Kövesdi Károly, Krausz Imre, Kunz Andor, Kunz Julianna, Popovics Ilona, Popovics János, Reisch Lajos, Reisch Terézia, Rüll György, Szincsák Magdolna.

Iván László ülésvezető és Iván Lisbeth jegyzőkönyvvezető irányításával megalakult az Egyesület, működési szabályzatot fogadtak el és megválasztották a tisztségviselőket: Burján Bertalan (elnök); Kunz Andor (elnökhelyettes); Rüll György (titkár); Reisch Lajos (pénztáros); Krausz Imre, Szincsák Magdolna, Gyulavári Mária (vezetőségi tagok); Popovics János és Gyulavári László (ellen-őrök). Az újonnan megválasztott vezetőség alakuló ülését 1981. november 25-én, 19 órától, az Owe Ruben Arkitektkontor AB székhelyén tartották.

 

1982

1982. március 7-én, 15 órakor, a kristianstadi „Skolkontor” termében évi közgyűlését tartotta a Kristianstadi Magyar Egyesület. A korabeli jegyzőkönyv 21 résztvevő tagról tesz említést. A beszámolók meghallgatását és elfogadását követően tisztújításra került sor, az alábbiak szerint: Burján Bertalan (elnök); Kunz Andor (elnökhelyettes 2 évre); Gyulavári László (elnökhelyettes 1 évre); Rüll György (titkár); Reisch Lajos (pénztáros); Krausz Imre, Szincsák Magdol-na, Gyulavári Mária (vezetőségi tagok); Popovics János és Kövesdi Károly (ellenőrök). A közgyűlésen szó esett húsvéti mulatság szervezéséről, kultúrfelelősök (Kunz Julianna, Szenczi István és Kuncz András) kijelöléséről, esetleges kirándulások szervezéséről, valamint arról, hogy az Egyesület tagjai ideiglenes jelleggel szerdánként használhatják a „Hemgården” egyik helyiségét is. A ta-nácskozáson döntés született arról is, hogy a részben megújult vezetőség első ülését 1982. április 6-án tartja.

 

1983

1983. február 20-án, 15 órakor, a kristianstadi „Hemgården” termében harmadik alkalommal tartott évi közgyűlést a tagság. Ezúttal is 21-en voltak jelen, de megjegyzendő, hogy hiányzik a leköszönő elnök, Burján Bertalan. A szokásos napirendeket követően a következő összetételű vezetőséget választották: Kunz Andor (elnök); Gyulavári László (elnökhelyettes 1 évre); Rüll György (titkár); Reisch Lajos (pénztáros); Krausz Imre, Szincsák Magdolna, Gyulavári Mária (vezetőségi tagok); Popovics János és Kövesdi Károly (ellenőrök). Az elnök kivételével ugyanaz marad a vezetőség összetétele, mint egy évvel koráb-ban. A testület – egyebek mellett – arról is döntött, hogy a legközelebbi veze-tőségi ülésre 1983. március 16-án kerül sor. A korabeli dokumentumok tanúsága szerint a vezetőség 1983. október 12-én is ülésezett.

 

1984

1984. február 12-én 18 tag jelenlétében tartottak évi közgyűlést. A beszámoló-kat és az ülésvezető megválasztását követően így alakult a részben megújult vezetőség névsora: Kunz Andor (elnök); Popovics János (elnökhelyettes); Rüll György (titkár); Reisch Lajos (pénztáros); Szincsák Magdolna, Gyulavári Mária, Szenczi István (vezetőségi tagok); Kövesdi Károly, Åkerman Márta (ellenőrök); Gyulavári László (kultúrfelelős) és Krausz Imre (korelnök). A választás után aktuális problémákról, valamint rendezvények szervezéséről tárgyaltak a tagok.

 

1985

1985. február 24-én 16 személy részvételével zajlott az évi közgyűlés. A tisztségviselők listája: Kunz Andor (elnök); Popovics János (elnökhelyettes); Szincsák Magdolna (titkár); Åkerman Márta (pénztáros); Papp Terézia, Krausz Imre (vezetőségi tagok); Kövesdi Károly, Szenczi István (ellenőrök); Gyulavári László és Bánfalvi Gyula (kultúrfelelősök). A továbbiakban döntés született egy hajókirándulás és a farsangi bál szervezéséről, egy budapesti újságíró fogadásá-ról, valamint egy biliárdasztal vásárlásáról.

 

1986

1986. február 8-án 33 tag részvételével tartották az Egyesület évi közgyűlé-sét. A tagság a következő vezetőket választotta: Kunz Andor (elnök); Kövesdi Károly (elnökhelyettes); Bánfalvi Erzsébet (titkár); Turcsányi Ilona (pénztáros); Papp Terézia, Krausz Imre (vezetőségi tagok); Szenczi István, Papp Ferenc (ellenőrök); Bánfalvi Gyula (kultúrfelelős). Döntés született arról, hogy az új vezetőség első ülését 1986. március 5-én tartják, minden hónap utolsó szombatján d.u. 4 órától egyesületi találkozókat tartanak, kezdő varró tanfolyamot indít-nak és farsangi bált szerveznek március 1-én.

 

1987

1987. január 31-én tartották az évi közgyűlést. A közgyűlést előkészítő ve-zetőségi ülésen jelen voltak: Kunz Andor (elnök); Kövesdi Károly (elnökhelyet-tes); Bánfalvi Erzsébet (titkár); valamint Turcsányi Ilona, Papp Terézia, Szenczi István és Bánfalvi Gyula. Annyit tudunk, hogy a közgyűlés az itt felsorolt tisztségviselőket (elnök, elnökhelyettes, titkár) újraválasztotta, de a jegyzőkönyv többi adataival nem rendelkezünk.

 

1988

Egy 1988. november 16-i vezetőségi ülés jegyzőkönyve szerint Kunz Andor elnök lemondott tisztségéről és a vezetői teendőket az elnökhelyettesre (Kövesdi Károly) ruházták a következő közgyűlésig (1989. január 28-ig). Ez az információ arra is fényt derít, hogy a valószínűleg év elején tartott közgyűlésen Kunz Andort választották ötödszörre is a Kristianstadi Magyar Egyesület elnökévé. A jegyzőkönyvből még kiderül, hogy a leköszönő elnök a kulcsokat Szenczi Istvánnak és Serbán Tibornak adta át. Ugyanitt szó esett a szilveszteri bál megszervezéséről is.

1989

1989. január 28-án a közgyűlés a következőket választotta a vezetőségbe: Popovics János (elnök); Szenczi István (elnökhelyettes); Bánfalvi Erzsébet (titkár); Turcsányi Ilona (pénztáros); Serbán Tibor (kultúrfelelős). A dossziéból kiderül még három vezetőségi ülés dátuma: 1989. jan. 15., febr. 5. és márc. 13., valamint Pálla Lajos tag részben kritikus hangvételű levele az elnökhöz. 1989-es rendezvények: febr. 25., farsangi bál; máj. 27., Norravikens Trägård; jún. 10., Gyermeknap; nov. 25., Katalin bál; dec. 6., Mikulás; dec. 31., szilveszteri bál. Ebben az évben 46 tagot tartottak nyilván.

1990

1990. január 27-én 28 tag részvételével tartják meg a tisztújító közgyűlést, melynek eredménye: Popovics János (elnök); Szenczi István (elnökhelyettes); Bánfalvi Erzsébet (titkár); Turcsányi Ilona (pénztáros); Turcsányi Gyula, Bánfalvi Mihály (vezetőségi tagok); Dénes Domokos, Papp Gáspár (ellenőrök); Balázs Mária (kulturális felelős). Az új vezetőség február 4-én ülésezett először. 1990-es rendezvények: farsangi bál; márc. 24., zenés táncmulatság; máj. 1., kolbászsütés; jún. 9., Gyermeknap; Midsommar-ünnep; aug. 18., Szent István ünnepe; őszi kirándulás Koppenhágába; nov. 24., Katalin bál; dec. 8. Mikulás-ünnepség; dec. 31., szilveszteri bál.

1990. október 20-án, rendkívüli közgyűlés keretében Popovics János lemond az elnöki tisztségről. Két tagú jelölő bizottságot választanak (Pálla Lajos és Sándor Csaba), akik előkészítik az 1991-es év elején esedékes új választást.

 

1991

1991. január 19-én 37 tag részvételével tartottak évi közgyűlést. A kissé túlbonyolított választási procedúra és a visszalépések eredményeként nehezebb volt megválasztani a vezetőséget. Végül a következő előljáróságot választották: Sándor Csaba, Gyulavári László /később lemondott/ és Szenczi István (elnökségi tagok); Szilágyi Katalin (titkár, később ő is lemondott); Turcsányi Ilona (pénz-táros); Turcsányi Mihály, Szenczi Rozália (vezetőségi tagok); Béres Mária és Kövesdi Károly (ellenőrök); Dénes Domokos (kultúrfelelős); Krausz Imre (tiszteletbeli vezetőségi tag). Itt megjegyezzük, hogy gyakorlatilag Sándor Csaba vállára nehezedett az Egyesület irányítása ebben az évben.

1991. február 1-jén a KME és vezetője, Sándor Csaba közreműködésével 15 magyar fiatal gyűlt össze, akik megfogalmazták elképzeléseiket, igényeiket és létrehozták a Fiatalok Magyar Klubját. A fiatalok képviselői lettek: Béres Attila, Antal László és Zimányi Ilona.

1991. szeptember 22-én félévi taggyűlésre került sor, ahol többek között döntöttek a Kristianstadi Magyar Egyesület (KME) 10. évfordulójának megünnepléséről.

1991-es rendezvények: márc. 16., nemzeti ünnep és egyesületi évforduló; ápr. 6., tavaszi táncmulatság; ápr. 30., grillpartival összekötött majális; május 18., pünkösdszombati kürtőskalácssütés; jún. 2., Fiatalok Napja – grillezés és minifoci; jún. 22., Midsommar-ünnep; szept. 1., klubnyitás és Szent István-megemlékezés; okt. 13., szüreti mulatság; a Kristianstadi Magyar Egyesület (KME) fennállása 10. évfordulójának megünneplése; okt. 27., pizza-est és videóbeszá-molók; nov. 23., Katalin bál; dec., gyermekek karácsonyi ünnepsége, szilveszteri mulatság.

Tíz évvel a megalakulás után a következő tagnévsorral (45) rendelkezett az Egyesület: Antal Margit (Bromölla), Bagoly Terézia (Kristianstad), Balázs József / Balázs Mária (Bromölla), Barta András (Sibbhult), Bánfalvi Erzsébet / Bánfalvi Gyula (Bromölla), Bernád András / Bernád Irén (Bromölla), Béres La-jos / Béres Mária (Åhus), Dénes Domokos / Dénes Georgeta (Bromölla), Gyula-vári László (?), Kerkai Erzsébet (Bromölla), Krausz Imre (Kristianstad), Köpe-czi Magdolna (Sölvesborg), Kövesdi Ilona / Kövesdi Károly (Bromölla), Kuncz Julianna (Kristianstad), Olsson Magdolna (?), Papp Ferenc / Papp Terézia (Kris-tianstad), Papp Gáspár / Papp Mária (Kristianstad), Pancsics István / Pancsics Veronika (Sibbhult), Pálla Lajos / Pálla Mária (Kristianstad), Popovics János / Popovics Ilona (Kristianstad), Racan Anna (Kristianstad), Sándor Csaba / Sán-dor Éva (Sölvesborg), Szántó Erzsébet (Kristianstad), Szenczi István / Szenczi Rozália (Kristianstad), Szilágyi Katalin / Szilágyi László (Kristianstad), Turcsá-nyi Ilona / Turcsányi Mihály (Kristianstad), Valaszkai József / Valaszkai Julianna (Sölvesborg), Vencel Róbert (Kristianstad), Åkerman Márta (Kristianstad).

 

1992

1992. február 1-jén 49 tag jelenlétében bonyolították le a tisztújító közgyű-lést. A titkos választás eredményeként: Balázs Mária (elnök), Popovics János és Béres Attila (alelnökök), Bánfalvi Erzsébet (titkár), Turcsányi Ilona (pénztáros), Szenczi István, Papp Ferenc (vezetőségi tagok), Béres Mária és Kövesdi Károly (könyvvizsgálók), Serbán Tibor (kultúrfelelős). Pálla Lajos megfelelő számú szavazatot kapott, még sem vállalt tisztséget az elnökségben. Krausz Imrét ismét tiszteletbeli vezetőségi tagnak választják. Az új vezetőség február 9-én tartotta alakuló ülését. 1992. október 17-én félévi közgyűlés zajlott elnöki beszámolóval és különfélékkel. A jegyzőkönyvből kikövetkeztethető, hogy elég sok vita zajlott a tagok között, ugyanakkor egyfajta konfliktus is érzékelhető az Egyesület tag-jainak egy része és a fiatalok között.

1992-es rendezvények: febr., jelmezverseny gyermekeknek; márc., nemzeti ünnep megünneplése és színház Malmöben; ápr., tavaszi bál ésasztalitenisz-baj-nokság; máj., majális kürtőskalácssütéssel és grillezéssel; idősek-fiatalok futballmérkőzés; jún., Midsommar-ünnep; szept., Szt. István-megemlékezés és nyugdíjasok ünneplése; nov., Katalin bál és filmvetítés; dec., Mikulás-ünnepség és szilveszteri mulatság.

1991-hez képest, 65-re növekedett a tagok száma. Új tagok: Angyal Ferenc, Angyal Katalin, Barta Piroska, Béres Attila, Berer Pál Gáspár, Kanyó Attila, Kanyó Gabriella, Gyökér István, György Árpád, György Enikő, Farkas Albert, Káplár F. Sándor, Lázár Tivadar, Lázár Rozália, Májer Béla, Molnár Gergely, Molnár Erzsébet, Péterffy Attila, Rüll Gyöngyi, Szarka János, Székely Gyula, Szerző Kálmán, Szerző Ida, Szimcsák Magdolna, Tasnádi Ottó, Tasnádi Zsu-zsanna, Vágó János, Zimanyi Ilona.

 

1993

1993. január 23-án az Egyesület klubhelyiségében zajlott az évi közgyűlés, melyen 36 tag volt jelen. A tevékenységi és pénzügyi beszámolók után a Közgyűlés felmentette a régi vezetőséget, majd titkos szavazással választották az új tisztségviselőket két éves időszakra: Pálla Lajos (elnök); Szenczi István (alelnök); Valaszkai József (titkár); Vágó János (pénztáros); Molnár Gergely (kultúrfelelős); Kövesdi Károly, Bánfalvi Gyula (vezetőségi tagok); Angyal Katalin és Sándor Csaba (könyvvizsgálók). Az alapszabály módosítása és a tagságdíjak értékének megállapítása mellett, felmerült a Stockholmban székelő Svédországi Magyarok Országos Szövetségéhez (SMOSZ) való csatlakozás kérdése, vala-mint az ifjúság aktiválása az Egyesületen belül. 2013. október 17-én a KME félévi közgyűlést is tartott, amelyen a 82 tagból 31 jelent meg. A félévi beszá-molókat követően napirenden szerepelt még magyarországi gyerekek fogadása, más svédországi magyar egyesületek programjai, a Kristianstadi Magyar Egyesület kulturális rendezvényei, alapszabály módosítása, valamint egy kényesebb téma az ifjúsági kérdéssel kapcsolatosan.

1993-as rendezvények: febr. 14., találkozás Jakabffy Ernővel, a SMOSZ el-nökével; febr. 27., farsangi bál; márc. 6., jelmezverseny gyermekeknek; márc. 13., nemzeti ünnep; márc. 28., Csata Attila képes előadása „Ázsiai utak” címmel; ápr. 24., asztalitenisz-bajnokság; máj. 1., Anyák Napja és majális (grillezéssel és kürtőskalácssütéssel); máj. 22., tavaszi bál; jún. 12., labdarúgó mérkőzés; jún. 25., Midsommar-ünnep; aug. 21., Szt. István-megemlékezés; szept. 4., autóbuszos kirándulás; okt. 2., szüreti bál; nov. 20., Katalin bál; dec. 4. Mikulás-ünnepség; dec. 31. szilveszteri mulatság.

 

1994

1994. január 29-én évi közgyűlés zajlott a Kristianstadi Magyar Egyesület-ben, 36 tag részvételével. Mivel egy évvel korábban az új vezetőséget két éves időszakra választották, ezért most nem került sor tisztújításra. A beszámolókat követően alapszabálymódosításra került sor: vezetőség száma, mandátuma, a döntőképesség és a szavazati jogú minimális életkor került megvitatásra, illetve elfogadásra. A különféléknél aktuális ügyeket beszéltek meg.

1994-es rendezvények: febr. 19., farsangi bál (Bromölla); márc. 5., jelmez-verseny gyermekeknek (Kristianstad); márc. 13., nemzeti ünnep a kristianstadi színházban zászlóavatással (Für Lajos ajándéka), valamint Sinkovits Imre és Vitay András színművészek előadásával; ápr. 17., asztalitenisz-bajnokság (Bromölla); máj. 1., Anyák napja és grillezés (Kristianstad); jún. 12., repülő nap (Everöd); jún. 25., Midsommar-ünnep grillezéssel (Kristianstad); júl. 9., Kristian-stadi Napok egyesületi részvétellel; aug. 20, Szt. István megemlékezés (Kristianstad); szept. 3-4., buszos kirándulás Dániába; okt. 8., szüreti bál; nov. 26., Katalin-bál; dec. 3., Mikulás-ünnepség (Kristianstad); dec. 31., szilveszteri mulatság.

 

1995

1995. január 21-én tisztújító közgyűlés zajlott, melynek eredményeként új vezetőséget választottak: Molnár Gergely (elnök); Angyal Katalin (alelnök); Rühl Gyöngyvér (titkár); Vágó János (pénztáros); Kuno Julianna (kultúrfelelős); Köble József, Racan Anna (vezetőségi tagok); Sándor Csaba és Szenczi István (könyvvizsgálók). A közgyűlést megelőzően, néhány nappal (1995. jan. 14.) ta-lálkozó zajlott a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) elnöke és a Kristianstadi Magyar Egyesület (KME) tagsága között.

1995-ös rendezvények: Nők Napja; március 15 megünneplése; Anyák Napja; Midsommar-ünnep; Kristianstadi Napok; aug. 20-i Szent István-ünnep; stockholmi kirándulás 55 fő részvételével; 1956-os megemlékezés Koncz Gáborral; színházi est: „A cukrászné” c. előadás; Mikulás-ünnepség; szilveszteri bál.

1996

1996. január 27-én 34 tag jelenlétében zajlott a közgyűlés. Fő napirendi pontok voltak: a beszámolók, az évi programok rögzítése és a különfélék. A Kristianstadi Magyar Napok szervező bizottságába javasolták a következőket: Papp Ferenc, Tóth Ildikó, Krznaric Julianna, Dobos Mihály, Szarka János, Bánfalvi Erzsébet, Popovics János. Ebben az évben szerepel először a meghívók fejlécén a Norravägen 2 szám alatti székház, vagyis a 2016-ban a SMOSZ vezetősége által eladott Kristianstadi Magyar Ház (Dél-Svédországi Magyar Otthon).

1996-os rendezvények: febr., farsangi bál, Duna TV segítése anyagi támogatással; márc., nemzeti ünnep Ferenczy István színművész közreműködésével és Bolyai János estéje (monodráma); máj., a magyar nagykövet előadása, a 15 éves Egyesület jubileumi bálja, majális batyus alapon, Anyák Napja és a Korona Színpad vidám-zenés előadása (Vidám pesti kabaré); Midsommar-ünnep; júl., Kristianstadi Napok; aug. Kristianstadi Magyar Napok 23 színművésszel; szept., Lübecki kirándulás, Bródi-koncert, komáromi népi együttes fellépése; okt., szüreti bál és '56-os emlékműsor; nov. 30., Katalin bál a Mr. Polo együttessel; dec. 7., Mikulás-ünnepség.

 

1997

1997. február 15-én tisztújító közgyűlés zajlott. A 148 tagból 78-an adták le szavazatukat. A megválasztott vezetőség: Molnár Gergely (elnök); Szenczi István (alelnök); Kardos Kálmán (titkár); Vágó János (pénztáros); Puskás Tibor (kultúrfelelős); Csongvai Gábor, Újvári Csaba (vezetőségi tagok); Angyal Kata-lin, Valaszkai József (könyvvizsgálók); Hercz János, ifj. Molnár Gergely, Köble Edit és Ruzsovics Szabina (ifjúsági képviselők).

„A nemzet szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha” mottó égisze alatt 1997-ben a következő események zajlottak: febr. 8., színházi előadás Ljungbyben; márc. 9., Nők Napja; márc. 16., nemzeti ünnep Szokolay Sándorral; márc. 22., ifjúsági táncest; márc. 30., húsvéti bál; ápr. 20., a Csíkszeredai Népszínház „Bokrétát kötöttem” c. másora; máj. 4., Anyák Napja; máj. 31., ifjú-sági táncest; jún. 21., Midsommar-ünnep; júl. 5., Kristianstadi Napok; aug. 20., Szt. István-ünnepség; szept., kirándulás Hamburgba, Sára Sándor Duna TV elnök látogatása; okt. 4., szüreti bál; okt. 23., emlékezés 1956-ra; dec. 6., Mikulás-ünnepség; dec. 31., szilveszteri rendezvény.

 

1998

1998. február 8-án 55 tag vett részt az évi közgyűlésen. A beszámolók és az 1998-as program elfogadását követően jelölő bizotság választására (Béres Lajos, Berger Lars, Köble József), alapszabálymódosításra (47 igen, 6 nem, 2 tartózkodás), tagságdíj értékének meghatározására (120 kr/év) és a különfélékre került sor.

A magyar forradalom és szabadságharc 150.évfordulóján, az „1848, te csillag... s én leborulok a nemzet nagysága előtt” mottó égisze alatt, 1998-ban az alábbi rendezvények zajlottak: jan. 24., a Szabadkai Népszínház vendégjátéka; febr. 7., Csörgits József, a Horvátországi Magyarok Szövetsége vezetőjének látogatása Sölvesborgban; febr. 14., farsangi bál; márc. 8., Nők Napja; márc. 22., nemzeti ünnep Patrubány Miklóssal (az MVSZ elnökhelyettese) és a Beregszászi Magyar Nemzeti Színházzal (Kárpátalja); márc. 27., Aradszky László-koncert (Harlöv); ápr. 4., németországi kirándulás; ápr. 18., fiatalok találkozója; máj., Berecz András előadása, norvégiai kirándulás; jún., „Anyanyelvi tábor” Kristianstadban, Midsommar-ünnep; júl. 4., Kristianstadi Napok; aug. 20., Szt. István-ünnep; okt. 10., szüreti bál; okt. 23., '56-os megemlékezés; nov., nótaest, színház, fiatalok találkozója; dec., Mikulás, karácsonyi kirándulás Németországba, szilveszteri mulatság.

 

1999

1999. január 23-án a tisztújító közgyűlés, melyen 51 tag vett részt, a követ-kező személyeket választotta meg: Molnár Gergely (elnök); Köble József (alel-nök); Valaszkai József (titkár); Vágó János (pénztáros); Ruzsovics Jenő, Szilárdy Éva, Újvári Csaba (vezetőségi tagok); Angyal Katalin, Racan Anna (ellenőrök); Csongvai Gábor és Gyulavári László (vezetőségi póttagok).

1999-es program: febr. 13., farsangi bál; márc. 7., Nagy-Bandó András ka-baréja – malmöi kirándulás; márc. 13., nagytakarítás a Magyar Házban; márc. 20., nemzeti ünnep; ápr. 18., a Dicsőszentmártoni Népszínház vendégjátéka;máj. 2., Anyák Napja; máj. 15., fiatalok rendezvénye; jún. 4-6., kirándulás Stockholmba; jún. 12-20., anyanyelvi tábor Tångagärden; jún. 26., Midsommar-ünnep; júl. 3., Kristianstadi Napok; aug. 28., Szt. István-megemlékezés; szept. 25., a Beregszászi Nemzeti Színház vendégjátéka; okt. 16., szüreti bál; okt. 23., '56-os emlékezés; nov. 6., fiatalok rendezvénye; nov. 27., Katalinok napja; dec. 5., Mikulás-ünnepség; dec. 11., kirándulás Rostockba; dec. 31., szilveszter.

 

2000

2000. február 19-én 32 tag részvételével zajlott az évi közgyűlés. Az elnöki és pénzügyi beszámolókat követően a jelenlévők megszavazták a vasárnapi óvoda működését és elfogadták az éves programot. Angyal Katalin és Racan Anna lemondtak ellenőri tisztségükről, helyettük Nemes Editet és Kelemen Lászlót választják meg. A jeölő bizottság tagjai lettek: Béres Lajos és Kelemen László.

A keresztény magyar államiság 1000 éves évfordulója, a millennium égisze alatt zajlottak a 2000-es év rendezvényei: márc. 4., farsangi bál; márc. 12., az első vasárnapi óvoda a Magyar Házban; márc. nemzeti ünnep Görömbei András íróval és Nagy Gáspár költővel (Budapest); ápr. 1., tavaszi nagytakarítás; ápr. 16., a Kolozsvári Magyar Állami Színház és Magyar Állami Opera közös vendégjátéka (Túl a kéklő hegyen); máj. 14., találkozás Teleki Júlia írónővel (Délvi-dék); május 20., fiatalok találkozója; jún. 16-25., „Árpád vezér nyomdokain” - erdélyi kirándulás; júl. 8. Kristianstadi Napok hangsúlyos magyar jelenléttel; aug. 20., Szent István ünnepe; szept. 23., 1000 ÉVES MAGYAR ÁLLAMISÁGUNK, gálaünnepség Bromöllában: Sík Sándor „István király” c. drámáját a Marosvásárhelyi Állami Magyar Színház mutatta be; okt. 14., szüreti bál; okt. 23., '56-os megemlékezés; okt. 28., Aracsy Géza „Magyar sors” nevű emlékoszlopának elhelyezése a Magyar Ház udvarán és Jókai Anna ünnepi beszéde; nov. 4., fiatalok találkozója; nov. 19., „Matyi” bábszínház; nov. 25., nótaest a Magyar Házban; dec. 3., Mikulás-ünnepség; dec. 31., szilveszteri mulatság: az új évezred köszöntése.

 

2001

2001. január 27-én 43 tag jelenlétében tartották meg a tisztújító közgyűlést. A szokásos beszámolókat követően újabb két évre megválasztották az Egyesület ve-zetőségét: Molnár Gergely (elnök); Nehéz János, Vágó János, Bernád András, Köble József, Valaszkai József, Kardos Kálmán, Újvári Csaba, Beöthy Kálmán, Réczés János, Stanutsson Ildikó (vezetőségi tagok); Kelemen László, Nemes Edit, Székely Emese (ellenőrök). Ugyanezen a napon összeült az új vezetőség is, ahol Molnár Gergely elnök javaslatára Köble Józsefet alelnöknek, Valaszkai Józsefet titkárnak és Vágó Jánost pénztárosnak választották.

A 2001-es évben a „Szelíd szeretettel élni életünket...” mottó és az Egyesület fennállásának 20. évfordulója égisze alatt zajlottak a rendezvények: febr. 24., farsangi bál és a 20. jubileum megünneplése; márc. 15., nemzeti ünnep Hermánn Róbert budapesti történésszel és a nyíregyházi Forgórózsa Citeraegyüttessel; márc. 31., fiatalok rendezvénye; ápr. 28., a temesvári Csíky Gergely Állami Ma-gyar Színház „Az ellenálhatatlan” c. vendégjátéka; május 4-13., „Minden út Rómába vezet...” - olaszországi kirándulás; máj. 26., Berecz András népművész előadása; jún. 23., Midsommar-ünnep; júl. 7., Kristianstadi Napok; aug. 20., Szt. István-ünnepség Kocsis István íróval és Szvorák Katalin népdalénekessel; szept. 22., a marosvásárhelyi „Gruppen Hecc Társulat” kabaréműsora; okt. 6., szüreti bál; okt. 23., 1956-os megemlékezés Nemeskürty István író-történésszel; nov. 3., fiatalok rendezvénye; nov. 24., németországi kirándulás; dec. 6. Mikulás-ünnepség a Marosvásárhelyi Bábszínházzal; dec. 31., szilveszteri mulatság.

 

2002

2002. január 27-én zajlott az évi közgyűlés, melyen a rendezvényekről szü-letett döntés és egyéb aktuális problémák szerepeltek. A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) és a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) tevékenységeiben is évek óta aktív szerepet vállalt a Kristianstadi Magyar Egyesület (KME). A vasárnapi óvoda és a tongagärdei anyanyelvi tábor szervezésében szintén oroszlánrészt vállalt a KME.

A 2002-es – Kossuth Év – rendezvényei voltak: febr. 23., farsangi bál a csíkszeredai Székely Nemzeti Népi Együttessel; márc. 15., nemzeti ünnep Dévai Nagy Kamilla és a budapesti Krónikások Zeneiskola hallgatóinak részvételével; márc. 30., fiatalok rendezvénye; ápr. 13., egyesületi kirándulás és színház Ljungbybe: Budapesti Vidám Színpad előadása; ápr. 14-20., tavaszi nagytakarítás a Magyar Házban és környékén; ápr. 27., a Szegedi- és Zalaegerszegi Színházak közös vendégjátéka „A ráadás”; máj. 3-12., finnországi kirándulás Stockholm érintésével; máj. 18., országos ifjúsági rendez-vény; jún. 21., Midsommar-ünnep; júl. 6., Kristianstadi Napok; a Kristianstadi Magyar Ház a SMOSZ tulajdonába került – Kossuth 100 forintosok árusítása; aug. 20., Szt. István-megemlékezés; szept. 14., a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-ház előadása „Komámasszony, hol a stukker?” címmel; szept. 21.: a Nagyváradi Állami Magyar Színház vendégjátéka: „Az ember tragédiája”; okt. 12., szüreti bál; okt. 23., '56-os emlékezés Wittner Máriával; okt. 26., fiatalok rendezvénye; nov. 2., istentisztelet a Magyar Házban; nov. 9., őszi takarítás; dec. 1. Mikulás-ünnepség a Kolozsvári Bábszínházzal; dec. 6-9., németországi kirándulás (Bremen); dec. 31., szilveszteri mulatság (Jämshög).

 

2003

2003. január 25-én zajlott a tisztújító közgyűlés. Sajnos, a korabeli jegyző-könyvbe nem sikerült belepillantani, így a tisztújításról is csak annyit tudunk, hogy Molnár Gergelyt ötödszörre választották elnökké. Ez a közgyűlés azért is rendhagyó volt, mivel ekkor alakult meg a Dél-Svédországi Magyar Otthon szervezete is, amelynek szintén a Kristianstadi Magyar Ház lett a székhelye. A közgyűlést megelőzően, január 19-én ülésezett a vezetőség. Ebben az évben az Egyesület archívumában elég gazdag dokumentációt találtam a SMOSZ tevékenységéről. Ez valószínűleg azzal hozható összefüggésbe, hogy a KME elnöke a SMOSZ-ban is vezető tisztséget töltött be. 2000-2003 között a Magyar Liget c. folyóirat folyamatosan cikkeket közölt Kristianstad és környéke magyarságának életéből, rendezvényeiről.

A 2003-as esztendő mottóját Juhász Gyula „Trianon” c. költeményéből választották: „Nem kell beszélni róla sohasem, / De mindig, mindig gondoljunk reá!” Ezen idézet égisze alatt a következő rendezvények zajlottak: febr. 15., farsangi bál; márc. 15., nemzeti ünnep a Veszprém megyei Csopak Táncegyüttessel; márc. 29., fiatalok rendezvénye; ápr. 5., tavaszi nagytakarítás; máj. 4., színházi előadás; máj. 9-18., spanyolországi kirándulás; jún. 21., Midsommar-ünnep; júl. 5., Kristianstadi Napok; aug. 20., Szt. István király ünnepe; szept. 21., a Kolozsvári Magyar Opera vendégelőadása; okt. 11., szüreti bál a sep-siszentgyörgyi Dancs Annamari és zenekara közreműködésével; okt. 16., '56-os megemlékezés Vanek Bélával; nov. 15., németországi kirándulás; dec. 6., Mikulás-ünnepség bábszínházzal; dec. 31., szilveszteri mulatság.

 

2004

2004. február 8-án évi közgyűlés zajlott, melynek során elhangoztak a beszámolók, elfogadták a 2004-es programtervet és jelölő bizottságot választottak: Béres Lajos (Kristianstad), Szilárdi Éva (Olofström) és György Árpád (Sölvesborg). A magyar kormány által „magára hagyott” Magyarok Világszö-vetségéből (MVSZ) felfüggesztette a SMOSZ a tevékenységét, de a közgyűlés döntése értelmében a Kristianstadi Magyar Egyesület (KME) továbbra is az MVSZ tagja marad. Beszámoló hangzott el arról, hogy az Egyesület mellett megalakult és működik a Házkezelőség is.

A 2004-es esztendő rendezvényei: febr. 21., farsangi bál; március 20., nemzeti ünnep Szakály Sándor, Barkó Judit (Duna TV) és Siráczky Katalin színművész (Szabadka) részvételével; márc. 27., fiatalok találkozója; ápr. 3., SMOSZ vezetőségi gyűlés Kristianstadban; ápr. 16., a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka; ápr. 17., tavaszi nagytakarítás; máj. 13-16., berlini kirándulás; máj. 27-29., jubileumi SMOSZ rendezvény Kristianstadban (30 éves a SMOSZ, Magyarország csatlakozott az EU-hoz), a rendezvény fővédnöke Mádl Ferenc magyar államfő; jún. 26., Midsommar-ünnep; júl. 3., Kristianstadi Napok magyar sátorral; aug. 20., Szt. István-ünnep; szept. 17., a Marosvásárhelyi Gruppen Hecc Társulat kabaréelőadása; okt. 9., szüreti bál; okt. 23., 1956-os megemlékezés Görömbei András íróval és Nagy Gáspár költővel; okt. 30., fiatalok rendezvénye; nov. 20., népdalest a Magyar Házban; dec. 6., Mikulás-ünnepség bábszínházzal; dec. 31., szilveszteri mulatság.

 

2005

2005. február 5-én, 43 tag részvételével tisztújító közgyűlést tartottak. Választott vezetők: Molnár Gergely (elnök); Valaszkai József (titkár), Vágó János (pénztáros), Nehéz János, Csernák Mihály, Molnár Erzsébet, Tóth Ildikó-Irma, Nagy Ildikó, Fábián Judit, Récés János, Kardos Kálmán (vezetőségi tagok); Nemes Edit és Viszmeg Mária (ellenőrök).

A vezetőségi gyűlések jegyzőkönyveiből kiderül: a KME képviseltette magát a Magyarok Világszövetsége küldöttgyűlésén, Patrubány Miklós MVSZ-elnök elnöki teendőit teljesen ingyen végzi a kormánytámogatás megvonását követően; ifj. Molnár Gergely elkészítette az Egyesület honlapját és folyamatosan működteti azt; a játszóházat vezeti és a gyermekekkel foglalkozik: Tóth Ildikó, neki besegítnek: Nagy Ildikó, Molnár Erzsébet, Kardos Kálmán; a bálok szervezésével Fábián Juditot bízták meg; Csernák Mihály és Nehéz János a Magyar Ház körüli őszi és tavaszi nagytakarításokat szervezik.

2005-ös rendezvények: márc. 5., nemzeti ünnep a Győri Forrás Színház közreműködésével; márc. 27., húsvéti bál; ápr. 16., a Kolozsvári Magyar Állami Opera vendégjátéka; ápr. 30., tavaszi nagytakarítás; máj. 6-15., spanyolországi kirándulás; jún. 25., Midsommar-ünnep; július 2., Kristianstadi Magyar Napok; szept. 17., a Beregszászi Magyar Nemzeti Színház előadása (Örkény István: Tóték); okt. 8., Bevándorlók napja Kristianstadban magyar sátorral, este szüreti bál Bromöllában; okt. 22., 1956-os megemlékezés; nov. 26., a Ljungby-i Petőfi Sándor Magyar Egyesület énekkarának vendégszereplése; dec. 4., Mikulás-ünnepség a Nagyváradi Matyi Színházzal; dec. 31., szilveszteri mulatság Bromöllában (érdeklődés hiánya miatt elmaradt).

 

2006

2006. január 28-án az évi közgyűlés aktuális problémákkal foglalkozott: a Magyar Házzal kapcsolatos karbantartási munkák; a 2006-os rendezvények összeállítása (két kiemelt pont: az Egyesület 25 éves jubileuma és az 1956-os forradalom 50. évfordulója); a jelölő bizottság megválasztása (Béres Lajos, Csollány Gyula).

A 2006-os jubileumi év rendezvényeiből: febr. 18., farsangi bál Dancs Annamarival és Jocó Juniorral; márc. 12., nemzeti ünnep Berecz András mesemondóval és Szabó András költővel; ápr. 29., a marosvásárhelyi hagyományörző Öves együttes és Kásler Magda énekes előadása; okt., szüreti bál; okt. 13., az 1956-os magyar szabdságharc 50. évfordulója a Honvéd Együttessel; nov. 18., az Egyesület 25 éves jubileumi ünnepsége Tamás Gáborral („Gyere velem a Hargitára”); dec. 1., „Égig száll a dal” adventi énekek az erdélyi Tornai Melindával és Bokor Tündével; dec., Mikulás-ünnepség bábszínházzal, majd szilvesz-teri mulatság.

 

2007

2007. március 25-én a közgyűlés két éves időszakra választotta az új veze-tőséget: Molnár Gergely (elnök); Vágó János (elnökhelyettes); Molnár Erzsébet (titkár); Nagy Ildikó (pénztáros); Csernák Mihály, Nehéz János, Bernád András (vezetőségi tagok / a gondnokság és házkezelőség tagjai); Kanyó Gabriella, Tamási Irén, Fábián Judit (szervezők); Nemes Edit és Viszmeg Mária (ellenőrök). A közgyűlésen elhangzott az is, hogy a fizető tagok száma magas, 300 körül mozog.

Sipőcz Gabriella Eszter tanítónő felhívásából értesülhettünk, hogy kéthetente esedékes kétórás foglalkozással újra indul a magyar óvoda Kristianstadban. A Kristianstadi Önkormányzat mellett működő Bevándorlók Tanácsában (Invandrarråd) a KME is folyamatosan képviselteti magát. Ennek a jelenlétnek számos kézzelfogható eredménye volt. A 2007-es programból: febr. 17., farsangi bál Dancs Annamarival és a Ritmic együttessel; márc. 10., nemzeti ünnep a sölvesborgi templomban: ünnepi istentiszteletet tartott Molnár-Veress Pál, ünnepi be-szédet mondott Cselényi László, a Duna TV elnöke, felléptek Csanaki Nóra és Haraszti Mária felvidéki előadóművészek; máj. kirándulás a Göta Kanalhoz; szept. 15., a kassai Thália Színház előadása (Leszállás Párizsban – vígjáték); okt. 13., szüreti bál a Nosti Duóval (Fátyol Tünde és László); okt. 21., '56-os megemlékezés Deák Ernővel (Ausztria) és Beregszászi Olga énekessel (Magyar feltámadás); nov. 3., SOMIT-gyűlés Kristianstadban; dec. 6., Mikulás-ünnepség a Kolozsvári Bábszínházzal (Igazságos Mátyás); dec. 31., szilveszteri mulatság.

 

2008

2008. január 27-én az évi közgyűlés procedurális napirendeket és aktuális problémákat tárgyalt. 2008. június 6-án Kristianstadban tartották a Dél-Svéd-országi Magyar Otthon tisztújító közgyűlését is, amelyen képviseltették magu-kat: Kristianstad, Ljungby, Växjö, Helsihgborg, Malmö, és Lund magyar egye-sületei, valamint a DSMO munkacsoport, a SOMIT és a SMOSZ képviselői. A Kristianstadi Magyar Egyesület vezetőségének 2008. évi működési beszámoló-jában Molnár Gergely elnök a sikerek és pozitívumok felsorolása mellett, meg-említette a közömbösséget és az érdektelenséget, mint új jelenséget. Ugyan-ebben a beszámolóban a negatív jelenségek okait is feltárta: a SMOSZ kulturális programajánlatának alacsony színvonala, illetve a magyar nyelvű műholdas TV-adások megsokszorozódása.

A 2008-as programból: febr. 16., farsangi bál; márc. 9., nemzeti ünnep Kun Ferenc történésszel (Rákóczi Szövetség) és Tolcsvay Béla zenésszel; ápr., a Ma-rosvásárhelyi Hahota Színház „Légitámadás” c. darabja; május 1-4., hollandiai kirándulás (25 fő részvételével); máj., Wass Albert-emlékműsor; máj. 25., a Budapesti Kamara Színház „Sissy és én” c. előadása Csongrádi Katával a címszerepben; jún. 21., Midsommar-ünnep; szept. 14., a Budapesti Mikrószkop Színpad kabaréja; okt. 4., szüreti bál a szabadkai Révész együttessel; okt. 23., emlékezés '56-ra Gecse Géza történésszel és Bálint Márta színművésszel; dec. 6., Mikulás-ünnepség a Budapesti Szabad Ötletek Színházával; dec. 31., szilvesteri bál

 

2009

A 2009. március 29-én tartott tisztújító közgyűlés megválasztotta az új vezetőséget: Molnár Gergely (elnök); Nagy Ildikó, Kanyó Gabriella, Csernák Mihály, Vágó János, Tamási Irén, Fábián Judit, Nehéz János (vezetőségi tagok); Nemes Edit és Viszmeg Mária (ellenőrök). A résztvevők az évi tagságdíjat 130 koronában állapították meg. Az évi programterv elfogadását követően a külön-féléket és aktuális problémákat vitatták meg.

2009-es rendezvények: febr. 21., farsangi bál (érdektelenség miatt elmaradt); márc. 14., nemzeti ünnep: istentiszteletet tartott Palcsó Attila felvidéki lelkész, utána „Megtettük amit a haza követelt” címmel Jónás Csaba, Tarics Péter és Kovács Hortenzia ünnepi másora; ápr. 19., a budapesti Boglya-Harangláb táncházegyüttes koncertje; máj. 17., Dancs Annamari és Tarján Pál operett-, nosz-talgia- és könnyűzenei estje; május végén kirándulás Ölandba, Göteborgba és Lisbergbe; szept. 20., a Kecskeméti Katona József és a Madách Színház közös előadása „A mi Sütő Andrásunk” címmel; okt. 3., szüreti bál a kézdivásárhelyi Marathon együttessel; okt. 25., '56-os megemlékezés a Rigófütty Dalkörrel; dec. 6., Mikulás-ünnepség a Győri Vaskakas Bábszínházzal; dec. 31., szilveszteri mulatság Jónás Andrással.

 

2010

A 2010. április 10-i évi közgyűlésen 25 tag vett részt: Belső Erzsébet, Belső János, Csernák Mihály, Fábián Judith, Gergely Attila, Gergely Rozália, Janze Mária, Kardos Kálmán, Kelemen László, Kerkai Erzsébet, Molnár Erzsébet, Molnár Gergely, Nagy Ildikó, Nemes Edit, Sándor Éva, Szabó András, Szabó Etel, Szász István, Szolgay Dániel Erika, Szolgay Dániel Lajos, Takács Vera, Tamási Irén, Tóth Ildikó, Tóth István és Vágó János. Ebben az évben 177 nyilvántartott fizető tag szerepelt a listán.

A 2010-es rendezvényekből: febr. 27., farsangi bál Jónás Andrással; márc. 14., nemzeti ünnep a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség közreműködésével („Fényesebb a láncnál a kard”); máj. 1., zenés színház („Fizetek főúr” budapesti előadók) és bál (Jónás András zenész); szept. 19., a Budapesti Kisszínház Móricz Zsigmond 4 egyfelvonásosát mutatta be (A násztehén; Kvitt; Lélekvándorlás; A dinnyék); okt. 2., szüreti bál a kézdivásárhelyi Marathon együttessel; nov. 13., németországi kirándulás; nov. 28., Szabó S. Balázs, a stockholmi magyar konzul látogatása – ügyintézés magyar állampolgárság újrafelvétele kapcsán; dec. 5., Mikulás-ünnepség és mese a Budapesti Figurina Animációs Kisszínpad közreműködésével: Tóbiás és Kelemen; dec. 31., szilveszteri mulatság.

 

2011

2011-ben a tisztújító közgyűlést február 27-én tartották. Választott vezető-ség: Molnár Gergely (elnök); Kanyó Gabriella (titkár); Nagy Ildikó (pénztáros); Vágó János, Fábián Judit, Kardos Kálmán, Ruzsovics Jenő (vezetőségi tagok); Tóth Ildikó (vezetőségi póttag); Nemes Edit és Viszmeg Mária (ellenőrök). Jubileumi évről van szó, ugyanis ekkor ünnepelték a Kristianstadi Magyar Egye-sület fennállásának 30. évfordulóját.

A 2011-es év rendezvényeiből: március 18., nemzeti ünnep, a Regélők Rársulata „Zúg március” címmel tartott ünnepi előadást; ápr. 7., a háromszoros világbajnok nyíregyházi „4 for Dance” táncegyüttes és Kovácsovics Fruzsina vendégművész előadása; máj. 7., az Egyetemes és a Magyar Kultúra Lovagjai, valamint az Ághegy Baráti Társaság kulturális műsora (Nick Ferenc, Nagy Zol-tán, Tar Károly, Tóth Ildikó, Dr. Bartha István, Molnár Gergely, Berglund Ove, Tamás Gábor), majd táncest Kovács István és Bella Péter közreműködésével; szept. 18., „Svejk vagyok” c. előadás Mikó István, Suha Kálmán, Rusz Milán szereplésével; okt. 23., „Őszi csoda, '56 világirodalmi és nemzetközi híre” - elő-adás Kilyén Ilva marosvásárhelyi színművésszel, Ritziu Ilka Krisztina színmű-vészeti főiskolással és Mészáros Zoltán virtuóz táncossal; nov. 12., „30 éve a nemzet szolgálatában” címmel zajlott jubileumi bál a bromöllai Folkets Husban, díszvendég volt: Szentiványi Gábor stockholmi magyar nagykövet, zenél-tek: Kocsán István és Hajagos Katalin; decx. 31., szilveszteri mulatság Olofströmben. Az Egyesület hirdetései között megjelenik egy rendhagyó esemény, amelyben az érintetteket értesítették, hogy dec. 27-én Csató Béla esperes (Erdély) karácsonyi szentmisét celebrál az olofströmi katolikus templomban.

 

2012

2012. január 28-án évi közgyűlést tartott az Egyesület. A beszámolókat követően a résztvevők elfogadták az éves programot, 2013-tól 150 koronában állapították meg a tagságdíjat, a jelölő bizottságba a vezetőség tagjait delegálták, a különféléknél pedig kérdések merültek fel a Magyar Házzal kapcsolatosan.

A 2012-es év rendezvényeiből: febr., farsangi bál; máj. 1., a Csíkszentgyörgyi Székely Góbék „A mü üdünkbe nem így vót” c. kabaréja; szept. 8., a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház (Délvidék) „Magyar piéta (Az őszödi köztársaság)” c. előadása; jún. 5., a Kristianstadi Magyar Házban tartották az Invan-drarråd (Bevndorlók Tanácsa) soros ülését (résztvevők: a görög, szerb, arab és magyar közösségek képviselői); jún. 9., a Dél-Svédországi Magyar Otthon közgyűlése Kristianstadban; okt. 22., '56-os megemlékezés „Bohóc vérben és vas-ban” címmel (Agárdi László, Dózsa László, Ruzs Milán budapesti előadók); nov. 10., őszi bál a devreceni Nosti Duó közreműködésével; nov. 17., Katalin- és Erzsébet bál Lindängenben Horváth Attila közreműködésével; dec. 1., kirándulás Rostockba; dec., adventi készülődés és Mikulás-ünnepség; dec. 31., szilveszteri buli Horváth Elemér közreműködésével. Egy 2012-es fénykép gyermek-foglalkozásról is tanúskodik, amint éppen csühebabákat készítenek.

 

2013

2013-ban két közgyűlés is zajlott: április 28-án tisztújításra került sor, szeptember 8-án pedig a „Hogyan tovább...?” kérdését boncolgatták (helyzetkép a támogatottságról, távlati tervek, tagságdíjak, egyebek).

A 2013-as programból: márc. 10., nemzeti ünnep a Garabonciás együttessel „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?”; okt. 24., emlékezés '56-ra a „Magyar fohász” c. előadással (Sudár Annamária és Huzella Péter); nov. 29., a Budapesti Utcai Színház zenés interaktív mesejátéka: „Találkozhatunk a Mikulással?”. Valószínűleg más rendezvényekre is sor került ebben az évben, de én csak ezeknek bukkantam a nyomára.

 

2014

2014. február 23-án 19 tag részvételével zajlott az évi közgyűlés. A beszámolók és az ilyenkor szokásos napirendek mellett a jegyzőkönyv tanúsága szerint elhangzott a következő: „Abban az esetben, ha a Kristianstadi Önkormányzat megszünteti az anyagi támogatást vagy az Egyesület tagjai nem tudják fizikailag rendezni és karbantartani a házat (szerk. megj.: a Kristianstadi Magyar Házról van szó), az vissza kerül a SMOSZ igazgatósága alá!”

2014-ből a következő rendezvényeket emelném ki: márc. 9., nemzeti ünnep Berecz István szólótáncossal és a Gardon Bandával; ápr. 19., „Hímes húsvét” interaktív gyerekprogram Legeza Mártával és Kántor Juliannával; május 29., 40 éves a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) – ünnepi rendezvénysorozat Bromöllában: istentisztelet, ünnepi előadás és bál; okt. 26., emlékezés '56-ra a vajdasági Bicskei István és Társulatával.

 

2015

2015. március 1-én a tisztújító közgyűlés vezetőséget választott: Molnár Gergely (elnök); Kanyó Gabriella (titkár); Nagy Ildikó-Enikő (pénztáros); Angyal Ferenc, Bodor Tibor, Molnár Erzsébet, Kálmándi István, Tamási Irén (vezetőségi tagok); Csongvai Ildikó és Nemes Edit (ellenőrök).

A 2015-ös év rendezvényei: febr. 21., farsangi mulatság Horváth Elemér közreműködésével; márc. 15., nemzeti ünnep a Tapolcai Musical Színpad „Zúgjatok harangok” c. zenés-verses összeállításával; ápr. 19., a győri Takács László Cseh Tamást idéző zenés előadása „Időjárásjelentés” címmel; szept. 25., néhai Dávid Ferenc tagtársunk és '56-os forradalmár temetésén való részvétel; okt. 25-én emlékezés '56-ra az Amargant Színházi Műhely tagjaival (Október, Pest); dec. 6., a Pódium Színház „A Mikulás varázsórája” c. zenés interaktív műsorával köszöntötte a legkisebbeket; dec. 31., szilveszteri mulatság Jämshögben.

2015. őszétől Ambus A, Árpád vezetésével új, aktualizált egyesületi honlap indult www.kristianstadimagyar.5mp.eu címmel. Ugyanakkor magánkezdeményezésként, de a Kristianstadi Magyar Egyesület és mások hathatós támogatásával, negyedéves rendszerességgel nyomtatott újság is megjelenik: 2015-ben Dél-Svédországi KÁRPÁTHON-, 2016-ban pedig Dél-Svédországi HUNGARIKA címmel. Ezidáig összesen 6 lapszám készült el.

 

2016

2016. január 31-én 29 tag vett részt az évi közgyűlésen, ahol messzemenően a legkényesebb probléma a Kristianstadi Magyar Ház sorsa volt. A SMOSZ el kívánta adni a házat és ultimátumszerűen március 1-ét adta meg a kiköltözés utolsó dátumának. Húsz év gyönyörű történetének szomorú és drámai lezárása volt ez, mely mélységesen felháborította a Kristianstadi Magyar Egyesület tagjait. Az is elhangzott, hogy „házzal vagy ház nélkül”, de az Egyesület tovább kell lépjen és előre tekintsen!

2016 rendezvényei: febr. 29., találkozó Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel; márc. 12., nemzeti ünnep a Kőrösi Csoma Sándor Program 2015/2016-os ösztöndíjasaival „Nem engedünk a '48-ból” címmel; ápr. 29., autóbuszos kirándulás Malmöbe és a „Fölszállott a páva” gálaelőadás közös megtekintése; szept. 26., találkozó Farkas Bertalan első magyar űrhajóssal; okt. 23., emlékezés '56-ra a a Kőrösi Csoma Sándor Program 2016/2017-es ösztöndíjasaival „Akik mertek...” címmel, majd utána Papp Kálmán írástörténeti előadá-sára és ehhez kapcsolódó bélyegkiállításának megnyitójára kerül sor. A 2016-os esztendőre az Egyesület vezetősége még három rendezvényt tervez: nov. 19-én, a 35 éves jubileumot; dec. 4-én a Mikulás-ünnepséget és dec. 31-én a szilveszteri mulatságot.

Az Egyesület megalakulásának 35. évfordulójára szöveges-képes visszapillantó füzetecske jelent meg „35 éves a Kristianstadi Magyar Egyesület” címmel, amelyet most épp kezében tart a kedves Olvasó.

 

Zárszó

Harmincöt év nehéz, de ugyanakkor dicsőséges munkáját próbáltuk dióhéjban összefoglalni a teljesség igénye nélkül. Valószínűleg maradtak ki események, rendezvények, nevek, de a rendelkezésre álló kevés idő és szűk keret nem tette lehetővé egy alapos visszatekintő elkészítését. Éppen ezért az esetleges hibákért, tévedésekért, kihagyásokért ezúttal kérünk elnézést, és reméljük, hogy a 40 éves évfordulóra már egy bővebb és átfogóbb visszatekintővel jelentkezünk.

Külön nem számoltunk be a magyar protestáns és katolikus egyházi életről, istentiszteletekről, szentmisékről, rendezvényekről, mert közvetlenül nem kapcsolódnak az Egyesülethez, de ennek ellenére a vezetőség mindig tájékoztatta ezekről a tagságot és aktívan bekapcsolódott ezen hitéleti megnyilvánulásokba is.

Az egyesületi rendezvények helyszíneit csak ritkán soroltuk fel az itt lévő oldalakon, épp a helyszűke miatt, de a zárszóban legalább megemlítjük ezeket: Kristianstad, Bromölla, Olofström, Sölvesborg, Jämshög.

 

Isten éltesse sokáig a Kristianstadi Magyar Egyesületet és tagjait!

 

 

A Kristianstadi Magyar Egyesület fizető tagjainak aktuális névsora

(2016. november 1.):

Antoni Éva, Ambrus Albert-Árpád, Angyal Ferenc, Angyal Katalin, Aracsy Géza, Aracsy Mária, Belső János, Belső Erzsébet, Bencsik Gyürey Eszter, Béres Lajos, Béres Mária, Birton Harming Mária, Bodor Tibor, Boleracki Imre, Bolla Sándor, B. Viszmeg Mária, Bollobás Máté, Bollobás Emma, Bollobás Márton, Bollobás Kristóf, Bondesson Marcus, Bondesson Tünde, Bondesson Ossian (kiskorú), Bondesson Edda (kiskorú), Bugnár István, Bugnár Mária, Cseke Anna, Csernák Mihály, Csongvai Gábor, Csongvai Ildikó, Domokos Dénes, Ezsiás Sándor, Fahor Ilona, Farkas Julianna, Szarka János, Fehér Miklós, Fehér Katrin, Fülöp János, Gáspár Ignác, Gáspár Illés, György Árpád, Gyurik Tibor, Gyurik Ágnes, Hevesi András, Incze Miklós Zsolt, Incze Miklós, Incze Gizella Lívia, Ivancevic Dejan, Kecskés Tünde, Ivancevic Tünde (kiskorú), Kanyó Attila, Kanyó Gabriella, Kanyó botond (kiskorú), Kanyó Tamás (kiskorú), Kató László, Kató Mária, Kató Péter, Kálmándi István, Kerkai Erzsébet, Klarlind Ferenc, Kovács Zoltán, Kovács Veronika, Kovács László, Köble József, Köble Zsuzsanna, Larsson Bertil, Larsson Rozália, Mihajlovic Ilonka, Mihalj Salma, Molnár Judith, Németh Zoltán, Molnár Csilla, Kulcsár Zsolt, Kulcsár Krisztina (kiskorú), Kulcsár Robin (kiskorú), Molnár Béla, Molnár Mária, Molnár Gergely, Molnár Erzsébet, Molnár Izabella, Molnár Gergely Levente, Molnár Alex (kiskorú), Molnár Klaudia (kiskorú), Molnár Nikita (kiskorú), Monas Julianna, Nagy Ildikó, Nehéz Ágnes, Novák Ervin, Novák Elvira, Novák Ervin gyereke (kiskorú), Papp Gáspár, Papp Mária, Papp Kálmán, Papp Kálmánné, Sándor Csaba, Sándor Éva, Sándor Csongor, Silnäs Niklas, Silnäs Ildikó, Slovac Judit, Slovac Jan, Szabó anna, Szabó András, Szabó Etel, Szabó Miklós, Szabó Júlia, Szatmári István, Szántó Erzsébet, Szász István, Szász Éva, Szász Hunor (kiskorú), Szász Örs (kiskorú), Harmathy Anna, Szerző Ida, Székely István, Székely Erzsébet, Szilárdy Ádám, Bíró Andrea, Szilárdy danny (kiskorú), Szilárdy Corrina (kiskorú), Szilágyi László, Szilágyi Szántó Katalin, Szilágyi László Balázs, Szőke Attila, Szőkéné Délceg Krisztina, Szücs Tivadar, Szücs Aranka, Takács Zoltán, Takács Gun-Britt, Takács Vera, Tamási Irén, Farkas Anna, Anton Krook, Tihanyi Mátyás, Tóth Ildikó-Irma, Kardos Kálmán, Valaszkai József, Valaszkai Juliánna, Varga Tímea Csilla, Vágó Jáos, Vágó Kerstin, Vecsey József, Wagner Zoltán, Wagner Éva.

 

A 143 fizető tag származási helyei: Bromölla, Everöd, Hässleholm, Höhanäs, Kallin-ge, Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Sölvesborg, Olofström, Örkeljunga, Osby, Trelle-borg, Åhus, Älmhult (Dél-Svédország), de van 1-1 tag Stockholmból és Göteborgból is.

 

 

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!